Industri

Konsument och tillverkning

Använd dina fastigheter som en strategisk tillgång för att förbättra verksamhetens resultat. Vi använder vår expertis över geografiska områden, tjänsteområden, vårt forskningsteam samt vår erfarenhet för att tillhandahålla holistisk och sektorfokuserad rådgivning till globala konsumentvaru- och tillverkningsföretag.

$name

Om

Från kontor och distributionslager till raffinaderier och verkstadsgolv, våra team för konsument- och tillverkningssektorer är specialiserade på att integrera tjänsteleveranser över funktioner i nationell, regional och global skala.

Industri- och tillverkningsföretag representerar en mångsidig blandning  som spänner över fordon, kemikalier, mat och dryck, konsumentvaror och flyg- och försvarsindustrin, bland många andra. De måste fatta strategiska beslut i ett dynamiskt landskap som domineras av stigande produktionskostnader, ökande arbetskraftskostnader och stora kompetensgap. Automatiserad teknik och innovativa processförbättringar förändrar den byggda miljön och frigör möjligheter över affärsområden och fastighetsspektrum.


Platsval & platsstrategi

Fatta bättre platsbeslut med ett holistiskt tillvägagångssätt som väger in faktorer som arbetskostnader och tillgänglighet, logistik i försörjningskedjan och statliga och lokala incitament.

$name