Investering, finansiering och värdering

Transaktionsrådgivning

CBRE erbjuder fullt integrerade tjänster för rådgivning, fastighetsförsäljningar och fastighetsköp samt finansiering.

adobestock_388396290

När du navigerar på dagens komplexa fastighetsmarknad är en pålitlig rådgivare ett viktigt stöd i arbetet för att maximera resultatet av dina investeringar. Vi kombinerar erfarenhet inom fastighetsförsäljning, finansiering och corporate finance till en helt integrerad tjänst som ger bättre resultat i fastighetsinvesteringar.

Våra tjänster inom transaktionsrådgivning:
• Identifiering, förvärv och förvaltning av fastigheter och fastighetsportföljer.
• Förhandling om kommersiella villkor och minimering av transaktionsrisker.
• Stöd vid kapitalplacering och finansiering i alla typer av kommersiella fastigheter.
• Vi erbjuder även strategisk rådgivning och stöd vid kapitalresning.

Kapitalrådgivning

Våra tjänster inom kapitalrådgivning sträcker sig över tre huvudsakliga områden:
Företagsekonomi: Vårt team tillhandahåller kreativa affärslösningar, strategiska finansieringsråd och transaktionsstöd. Tack vare ett globalt kontaktnät kan våra experter hjälpa till med allt från kapitalhöjning till skuldfinansiering, analys och modellering av portföljer samt finansieringslösningar på marknaderna för energi- och infrastruktur.

Investeringsrådgivning: Tack vare CBREs unika kunskap och insikt i marknaderna för materiella tillgångar kan vårt team erbjuda dig oberoende och tillförlitlig investeringsrådgivning. Med våra tjänster inom investeringar vid lån samt inom direkta och indirekta tillgångar har vi möjlighet att matcha kreativa investeringslösningar mot dina exakta krav och ekonomiska mål.

Låntjänster: Vårt team erbjuder pålitliga hanteringslösningar för långivare, med stöd av en komplett serie av låntjänster inom materiella tillgångar. Vare sig det handlar om rådgivning vid lån, räntebetalning eller återförvärv, har vi ett team på plats för att på ett säkert sätt hantera ditt kapital.

Investering av fastigheter 

Vi har möjlighet att förse våra kunder med ett globalt perspektiv på kommersiella fastighetsinvesteringar och på de transaktionsmarknader som möjliggör dessa. På så sätt kan vi hjälpa våra kunder att identifiera de bästa investeringsmöjligheterna på viktiga globala marknader. Vårt team vid investering av fastigheter har kompetens inom specialistsektorer, såsom kontor, detaljhandel, industri, logistik med flera.

CBRE erbjuder specialiserad och oberoende rådgivning till våra kunder, vare sig de är köpare eller säljare. Med hjälp av tillförlitliga marknadsundersökningar förutser vi globala trender och allokerar kapital med framgångsrikt resultat, vilket gör CBRE till ett säkert val för våra kunders behov av investeringshantering.

Våra tjänster vid investering av fastigheter omfattar:
• Förvärv och dispositioner
• Konsultation
• Kapitalplacering
• Marknadsundersökningar
• Portföljplanering
• Marknadsföring av fastigheter
• Due Diligence Support
• Värderingar

Rådgivning för ägare och nyttjare

Corporate Capital Markets är en del av CBREs transaktions- och kapitalrådgivningsteam, som arbetar över hela EMEA-regionen och vänder sig specifikt till ägare och nyttjare av kommersiella fastigheter. Vi har ett omfattande utbud av tjänster som inkluderar bland annat rådgivning kring intäktsgenerering och hyresavtalsstrategi. Vårt erbjudande omfattar också stöd för konsoliderings- eller omlokaliseringsprojekt, som innebär avyttring av alla typer av fastigheter. Vi kan även hjälpa dig med finansiering av helt nya projekt.

Våra tjänster inom Corporate Capital Markets omfattar:
• Sale and Leasebacks
• Purchase and Leasebacks
• Portfolio Strategies
• Surplus Asset Alternative Use Strategies
• Surplus Asset Sales
• Build-To-Suit Financing
• Lease AdviceMid Cap och Hotell

  • Mid Cap är ett dedikerat team på Capital Markets, som erbjuder transaktionsrådgivning vid fastighetstransaktioner upp till 150 mkr.

  • We provide creative, hands-on hospitality expertise in all major markets, supported by a sophisticated service platform.

Relaterade tjänster