Capital Markets

Investment Properties

CBRE är den ledande rådgivaren för försäljningar och förvärv av investeringsfastigheter över EMEA-regionen.

investment-propertie
Med hjälp av CBRE:s världsomspännande marknadsinformation kan vårt tätt sammanknutna team av experter erbjuda ett globalt perspektiv på kommersiella fastighetsinvesteringar och de kapitalmarknader som möjliggör dem. Detta tillvägagångssätt säkerställer att vi kan identifiera de bästa investeringstillfällena för våra kunder på centrala globala marknader.

Vårt team för investeringsfastigheter, med en expertis som spänner över alla specialistområden och innefattar kontor, detaljhandel, industri, logistik och andra alternativa marknader, har säkrat några av världens mest kända och uppmärksammade transaktioner.

Intelligenta fastighetsinvesteringar

Som rådgivare åt både köpare och säljare har CBRE ett helhetsperspektiv på marknaden vilket gör att vi kan erbjuda våra kunder bästa möjliga, opartiska råd. När detta kopplas samman med vår kontinuerliga marknadsanalys, kan vi framgångsrikt förutse världsomspännande trender och styra kapital därefter, vilket gör CBRE till det tryggaste valet för våra kunders alla behov i samband med investeringsförvaltning.

Våra investeringsfastighets tjänster inkluderar:

  • Förvärv och avyttringar
  • Konsulttjänster
  • Kapitalplaceringar
  • Marknadsundersökning
  • Portföljplanering
  • Fastighetsmarknadsföring
  • Due diligence-support
  • Värderingar

Genom att dela insikter över marknader och vidare affärer hittar vi nya kapitalkällor, identifierar framtida möjligheter och levererar maximalt värde över alla tillgångsklasser.

Relaterade tjänster

Kontakta oss

Nordics Real Estate Blog

De senaste insikterna om den nordiska fastighetsmarknaden