Investering, finansiering och värdering

Värderings- och rådgivningstjänster

$name

Vi erbjuder omsorgsfull värdering och rådgivning med mångårig erfarenhet

Värderingen av en fastighet lägger grunden för alla ekonomiska beslut som en investerare, hyresgäst eller ägare tar. Vi är stolta över att vara marknadsledande när det gäller oberoende rådgivning inom fastigheter, från hela portföljvärderingar, säkerheter på lån till kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter. 

Bland våra kunder finns bland annat stora banker, fastighetsbolag, fonder, myndigheter och privata aktörer. Oavsett om du behöver råd om traditionella kommersiella fastigheter, bostäder eller samhällsfastigheter, tillhandahåller vi väl avvägda värderingar baserade på kunskap om lokala och globala marknader som hjälper dig att fatta strategiska beslut och underlätta dina interna processer.

Vårt team är mycket erfarna när det gäller:
• Gränsöverskridande värderingar: portföljvärdering,
  låneskydd, utställande av säkerheter, fusioner och förvärv.
• Nationella värderingar: konkurrenskraftig marknadsinsikt,
  statlig verksamhet, infrastruktur och byggregler.
• Forskningsbaserade värderingar: portföljvärdering, låneskydd,
  fusion och förvärv samt fastighetsutveckling i flera faser.
• Rådgivningstjänster: lönsamhetsstudier,
  optimal produktdefinition och forskningsbaserad analys.

Vårt värderings- och rådgivningsteam utvecklar och förbättrar löpande vårt arbetssätt. Vi arbetar med ny teknologi och metoder, inklusive anpassade värderingsmodeller med innovativ digital rapportering.

Förståelse för marknaden

Alla värderings- och rådgivningstjänster baseras på vårt branschledande marknadskunnande. Som ledande inom kommersiell fastighetsrådgivning har CBRE tillgång till djupgående data som löpande uppdateras av våra specialister runt om i världen och genom de transaktioner som våra medarbetare genomför.

Om du har en mångsidig portfölj eller verkar i flera länder, ger vår internationella tjänst största nytta och minst krångel. Vi använder vår samlade expertis och våra lokala värderare för att ge dig välinformerade värderingar och insikter genom en kontaktperson. Vår erfarenhet av att göra portföljvärderingar överstigande 730 miljarder Euro varje år, hjälper oss att förstå marknaden som ingen annan rådgivare kan.

Relaterade tjänster

Kontakta oss

Sveriges Fastighetsblogg

De senaste insikterna om den svenska fastighetsmarknaden