Plan, Lease & Occupy

Portföljstrategi

Positionera din fastighet som en aktiv tillgång med en portföljanalys som identifierar möjligheter och levererar praktiskt användbara strategier som anpassats till din verksamhet.

Portfolio-Optimization-hero-972x1296 (1)

Djup kunskap och helhetssyn

Vi ansvarar för nästan 200 000 leasingavtal årligen och använder avancerad analys, kvalitetskontroller, revisioner och processoptimering för att bygga system som minskar din risk och sänker dina kostnader.

Oöverträffad kunskap och teknik

Med större tryck på företagen att främja exceptionella resultat och starka marginaler är det viktigt att identifiera kostnadsbesparingar och operativ effektivitet inom fastighetsportföljer för att du ska nå framgång. För att möta denna efterfrågan har CBRE utvecklat Portfolio Optimizer, ett kraftfullt programvaruverktyg som kombinerar klientportföljsdata med marknadsinformation för att upptäcka effektivitets- och kostnadsbesparande möjligheter.

Heltäckande lösningar och genomförbara strategier

Med en djup förståelse för vad som krävs för att lyckas arbetar våra strateger tillsammans för att anpassa strategier, sänka kostnaderna, ge en tydlig riktning och tillföra mätbara värde för våra kunder.

CBRE Consulting

Optimering av kostnaderna är nyckeln till förverkligandet av din verksamhets fulla potential. Läs mer om hur våra portföljexperter tillhandahåller heltäckande lösningar och färdiga strategier.

$name

Vår ledningsgrupp