Tenant Representation

Våra team skapar unika lösningar i samarbete med våra kunder. Lösningarna är grundade på organisationens mål och anpassade till din företagsidentitet.

Stockholm-CBD-20230419_F4I7823

Kontakt

Anders Hansén

Head of Occupier

Foto av anders-hansen

Vi bidrar med en detaljerad marknadskännedom, förser er med värdefulla kontakter i branschen genom vårt omfattande nätverk samt bistår med kunskap så att ni och er verksamhet kan ta välgrundade beslut i samband eventuella omlokaliseringar eller omförhandlingar av befintligt hyresavtal.

Hyresgästens oberoende rådgivare

Vi på Tenant Representation representerar uteslutande en part, hyresgästen. För att utfallen i våra projekt ska bli lyckosamma är det fundamentalt att vi tar åt oss de önskemål och krav som våra kunder har, samt gör en bedömning av vilken kunskapsnivå de befinner sig på vad gäller lokal- och fastighetsrelaterade processer.

Omlokalisering och nyetablering

Vårt fokus ligger primärt på att företräda hyresgäster i samband med omlokaliseringar eller nyetableringar av kontor. I rollen som hyresgästrådgivare bistår vi hyresgästen med allt från behovsanalyser, upprättande av lokalprogram, utvärdering av olika lokalalternativ, med målet att förhandla fram ett attraktivt kommersiellt hyresavtal. Med professionell rådgivning ökar förutsättningarna att teckna ett hyresavtal som är kommersiellt- och ekonomiskt fördelaktigt samt att lokalen blir anpassad till verksamhetens behov. Med vår väletablerade marknadsnärvaro och gedigna erfarenhet ger vi våra kunder de bästa möjliga förutsättningarna.

Förhandling av hyresavtal

En central del i ett omlokaliserings- eller nyetableringsprojekt är förhandlingen av hyresavtalet. Hyresgästen förbinder sig ofta till hyresavtalet under en längre tid, vilket innebär att det är av stor vikt att förhandla fram flexibilitet och bästa möjliga villkor för den specifika verksamhet som hyresgästen bedriver. Med vår marknadskännedom kan vi avgöra vad som bör inkluderas i hyresavtalet samt vilka hyresnivåer som råder på den specifika marknaden. Vidare kan vi även bedöma en rimlig avtalslängd samt vilka eventuella hyresrabatter, hyresoptioner och hyresgästanpassningar som bör efterfrågas i samband med förhandling. Med oss vid din sida kan hyresgästen känna sig trygg med att förutsättningarna för att teckna ett fördelaktigt och välbalanserat hyresavtal är goda.

Omförhandling av befintligt hyresavtal

Likt hyresavtalsförhandlingar i samband med nyetableringar eller omlokaliseringar hjälper vi även hyresgäster med omförhandlingar av befintliga hyreskontrakt. När avtalsperioden börjar lida mot sitt slut har både hyresgäst och hyresvärd rätt att säga upp befintligt kontrakt för villkorsändring. Detta ger båda parter en möjlighet att uppdatera avtalet efter rådande behov och önskemål. Vi hjälper hyresgästen se över befintliga villkor och kan med vår marknadskännedom och erfarenhet identifiera var det finns utrymme för förhandling.

Avveckling

Av olika anledningar kan det ibland bli aktuellt för hyresgäster att göra sig av med hela eller delar av sin lokal som är oönskade eller inte längre fyller någon funktion. Genom att anlita oss i samband med en avvecklingsprocess får hyresgästen hjälp att finna en eller flera nya hyresgäster till den aktuella delen av lokalen och vi kan även hjälpa till i förhandlingen med hyresvärden om att komma ur avtalet i förtid.

Relaterade tjänster

Kontakta oss

Sveriges Fastighetsblogg

De senaste insikterna om den svenska fastighetsmarknaden