A&T Project Management – Projektledning

Tenant & Occupier Services - Tjänster för hyresgäster och nyttjare

transform

Projektledning

En lokalförändring innehåller flera steg och kan lätt bli en överväldigande uppgift att ta hand om parallellt med sina dagliga arbetsuppgifter. Oavsett om lokalförändringen innebär en flytt till nya lokaler eller göra befintliga lokaler mer verksamhetsanpassade så kan våra projektledare hjälpa till.

Vi tar rollen som projektledare och professionell rådgivare i lokalförändringsprocessen när ni har identifierat rätt lokal för er verksamhet. Vi tar ett helhetsansvar och är era ögon på plats genom hela projektet. Vi styr, koordinerar och följer upp alla aktiviteter som behöver genomföras vid en lokalförändring eller vid en omlokalisering för att uppfylla er verksamhets behov. Som projektledare för er lokalförändring är vi kontaktperson mot hyresvärd, leverantörer och övriga eventuella konsulter. Vi representerar er på byggmöten med hyresvärden och hjälper er framåt så ni fattar rätt beslut i rätt tid, samt säkerställer att lokalen anpassas i enlighet med vad ni har kommit överens om i hyresavtalet.
 
En projektbudget upprättas för anpassningar, inköp och flytt. Vi hjälper er med upphandlingsunderlag och projektledning av era inköp av inredning, teknikstöd, säkerhet och fysisk flytt. Vi har ett stort kontaktnät med leverantörer i branschen vilket gör oss till det självklara valet som projektledare och upphandlingsstöd. Vi är med genom hela processen och koordinerar leveranser och installationer i samordning med fastighetsägarens byggentreprenad och säkerställer att projektet blir klart i tid och enligt budget.

CBRE är dessutom den ledande globala leverantören av Workplace-tjänster. Det innebär att vi hjälper företag att identifiera samt implementera arbetsplatslösningar som förbättrar engagemang, välmående samtidigt som det ger bra affärsresultat. Våra projektledare har ett nordiskt samarbete gällande Workplace-tjänster och har flera verktyg att tillgå i processen för att identifiera den optimala arbetsplatsen för just din verksamhet.

Vi bokar gärna ett möte med er för att berätta mer om våra tjänster och diskuterar hur er lokalförändring eller omlokalisering kan genomföras på bästa sätt.

Relaterade tjänster

Nordics Real Estate Blog

De senaste insikterna om den nordiska fastighetsmarknaden