Planera, hyra och uthyra

Portföljstrategi

Positionera din fastighet som en aktiv tillgång med en portföljanalys som identifierar möjligheter och levererar praktiskt användbara strategier som anpassats till din verksamhet.

Portfolio-Optimization-hero-972x1296 (1)

Djuplodande expertis och helhetssyn

Våra strateger utvecklar årliga portföljstrategier, genomför din färdplan och förvaltar dina portfölj- och platsplaner. Dessa strateger fungerar som en bro mellan CBRE och kunderna – och fungerar som din röst och hämtar insikter från vår organisation. Vi har ett erfaret team med djup kompetens och erfarenhet som levererar omfattande lösningar, inklusive leasingadministration, portföljdiagnostik, hantering av uthyrningsgrad och flexibla rumslösningar. 

Oöverträffad intelligens och teknik

Med större tryck på företagen att främja exceptionella resultat och starka marginaler är det viktigt att identifiera kostnadsbesparingar och operativ effektivitet inom fastighetsportföljer för att du ska nå framgång. För att möta denna efterfrågan har CBRE utvecklat Portfolio Optimizer, ett kraftfullt programvaruverktyg som kombinerar klientportföljsdata med marknadsinformation för att upptäcka effektivitets- och kostnadsbesparande möjligheter. 

Heltäckande lösningar och genomförbara strategier

Med en djup förståelse för vad som krävs för att lyckas arbetar våra strateger tillsammans för att anpassa strategier, sänka kostnaderna, ge en tydlig riktning och tillföra mätbara värde för våra kunder.

CBRE:s strategiska rådgivning

Optimering av kostnaderna är nyckeln till förverkligandet av din verksamhets fulla potential. Läs mer om hur våra portföljexperter tillhandahåller heltäckande lösningar och färdiga strategier.

$name