Transaction Services

A & T Occupier Portfolio Services

CBREs team som levererar tjänster till kunder med Portfolio Services - lokalportföljer - skapar en samlad och komplett vy över informationen i din lokalportfölj. Vi erbjuder även komplett hantering av hyresavtal, hyresadministration- och redovisning, samt förvaltning av hyrda lokaler och egenägda fastigheter.

$name

Kontakta oss

Per Nilsson

Senior Director

Foto av per-nilsson

Portföljtjänster

Vår samlade erfarenhet, från förvaltning av fastighets- och lokalportföljer är marknadsledande. Med mer än 750 medarbetare globalt som arbetar med portföljhantering sköter vi löpande ca 135.000 hyresavtal, med motsvarande SEK 59 miljarder i hyror, för många av världens ledande företag.

När du ger vårt team uppdraget att hantera hyresbetalningar och ansvaret över dina hyresåtaganden så säkerställer vi att det genererar besparingar och minskar dina risker. Vi hanterar även den löpande kontakten med dina hyresvärdar och dina underhyresgäster. Det frigör tid för dig att fokusera på kärnverksamheten.

Totalt sett så har vi på CBRE identifierat och säkrat årliga besparingar i storleksordningen SEK 650 miljarder för våra kunder genom att minimera risken för missade uppsägningsmöjligheter. Samtidigt som vi säkerställer att hyresbetalningar och andra hyresåtaganden sköts som avtalat.

Portföljbesparingar och effektivisering

Våra marknadsledande analysverktyg tillsammans med vår breda erfarenhet gör att vi kan skapa en tydlig överblick över din lokal- och fastighetsportfölj. Detta underlättar i sin tur den löpande hanteringen av portföljen och gör att du enkelt kan mäta och följa upp nyckeltal, pågående aktiviteter och projekt.

Genom att använda kraftfulla analysverktyg så kan CBREs fastighetsrådgivare hjälpa dig att identifiera möjligheter för att effektivisera och anpassa lokalportföljen, så att lokalerna stödjer era övergripande affärsstrategier på ett optimalt sätt. Vårt analytiska och strategiska angreppssätt genererar vanligtvis en besparing på omkring 20% för våra kunder.

Våra kärntjänster:

Hyresdatabas/Avtalsadministration:

Vi för över och uppdaterar sedan löpande informationen för hela din lokalportfölj i en enda databas. Du får direkt tillgång till all vital information rörande lokalerna och fastigheterna, inklusive typer av hyresobjekt och fastigheter, avtalens löptid och uppsägningsdatum, ytor, hyror och andra relaterade kostnader etc.

Hyresadministration:

CBRE erbjuder en komplett tjänst för hyresadministration, som omfattar redovisning och hantering av såväl hyresbetalningar som fordringar. Vi säkerställer att hyra, driftstillägg, fastighetsskatt, försäkringar och serviceavgifter betalas i enlighet med hyresavtalet. Vårt team hanterar även all hyresekonomisk redovisning, som omfattar betalningar från underhyresgäster, budgetering, stöd till affärsplaner och genomlysningar av hyresbetalningar, fastighetsskatt och tillägg för driftskostnader, etc.

Förvaltning av hyrda lokaler och egenägda fastigheter:

Vi kan helt eller delvis ta över och hantera era löpande och kontraktuella relationer och åtaganden gentemot era hyresvärdar och underhyresgäster.

Relaterade tjänster

Nordics Real Estate Blog

De senaste insikterna om den nordiska fastighetsmarknaden