Transaction Services

Office Leasing

Uthyrning av kontorslokaler

$name

Rapport & Marknadsanalys

I det inledande arbetet hjälper vi er med oberoende marknadsrapporter för kontorsmarknaderna: Stockholm, Göteborg och Malmö. CBRE:s analysavdelning bistår med rapporter om bl.a. hyresnivåer, konkurrerande vakanser, kommande projekt och prognoser. 

Uthyrning inom projekt

CBRE tillhandahåller rådgivning för stora och sammanhängande vakanser av fastighetutvecklingsprojekt. Projektuthyrningen är anpassad för fastighetsägare, fastighetsbolag och övriga professionella aktörer.  En stor del av hjälpen sker i den inledande fasen av uthyrningsprocessen, med en tät dialog tillsammans med fastighetsägaren om val av marknadsföringsprofil samt fastighetens utvecklingspotential. Därefter driver vi arbetet till dess att lokalen är anpassad, den nya hyresgästen finns på plats och alla tillhörande dokument är i sin ordning.

Förvaltningsuppdrag/Förstärkning av uthyrningsorganisationen

Vid förstärkning av den befintliga uthyrningsorganisationen kan CBRE även stödja vid löpande uthyrningsarbeten. Arbetet innebär b.la. uthyrning av konsulter på fastighetsägarens begäran ett önskat antal dagar i veckan, alternativt representation av konsulter under CBRE:s varumärke. 

Evakueringsuppdrag

Vid tillfället när en lokal behöver evakueras, t.ex. vid ett renoveringsprojekt, hjälper CBRE till med att hitta nya lokaler åt de hyresgäster som behöver förflyttas. 

Andrahandsuthyrning

Är ni en hyresgäst som önskar flytta eller minska ytan innan det befintliga hyreskontraktet går ut? I sådana fall kan CBRE bistå med andrahandsuthyrning av lokalen eller en överlåtelse av hyreskontraktet. Arbetet sker på uppdrag av hyresgästen, tillsammans med en nära kontakt med hyresvärden i alla hyresrelaterade frågor.

Relaterade tjänster

Kontakta oss