Behov

Projektering och byggande

Detaljerna avgör. Genom alla sidor av verksamheter, investerings- eller fastighetsstrategier, för att planera, projektera, utveckla och tillhandahålla fastighetslösningar som uppnår dina mål.

Tjänster

Vad vi gör

Dina behov

Vi planerar, designar och bygger lokaler som stödjer ditt sätt att leva och arbeta.

Vi möjliggör för kunder i alla branscher att effektivt allokera kapital, prioritera projekt och erbjuda fantastiska lokaler.

Läs mer om våra tjänster

Insikt

Källa: GLOBAL COST TRENDS GUIDE 2020-2021

Covid-19-skiftet mot ökad flexibilitet har lett till tyngre investeringar i smart byggnadsteknik.

Läs mer

Fakta

7:1

Value-to-fee

Vi har global expertis, en konsekvent projektmodell och pålitliga partners som hjälper dig att anpassa dina fastighetsprojekt till dina affärsmål och realisera värden som är sju gånger högre än avgiften.

Läs mer