Om

Våra team levererar varje aspekt av ditt projekt eller program från hanteringen av kontrakt om byggvaruleveranser till riskhantering och ansvar för hälsa och säkerhet. Med nyckelfärdiga leveransavtal för varje uppdrag är vi din enda kontaktpunkt för hela leveransteamet. Vi hanterar varje del av leveranskedjan, driver på för effektivitet i projektprocessen och komprimerar leveransschemat för att säkert leverera resultat snabbare.

Fördelar med leveransansvarig kontaktperson

Det finns många fördelar med att anlita CBRE som huvudleverantör för ditt projekt. Bland huvudfördelarna finns:

  • En enda kontaktpunkt
  • Ett avtal
  • Ökade besparingar
  • Förbättrad avkastning på investeringen
  • Kvalitetssäkring
  • Utökade garantier
  • Kort lanseringstid

 

Vår metod minskar den projektrelaterade administrativa bördan för dina ekonomi-, redovisnings-, inköps- och upphandlingsorganisationer. Förutom de effektiviseringarna kan vår huvudleverantörsmodell hjälpa dig uppnå större projektbesparingar eftersom vi nyttjar våra strategiska partnerskap för inköps- och leverantörskedjan för att komprimera leverantörskedjan, samtidigt som vi säkerställer kvalitet och minskar ledtiderna för inköp.

ra huvudleverantörsmodeller

Vårt team erbjuder prissäkerhet genom ett garanterat maximipris för att skydda din investering. Vi samarbetar nära dig från planering och design genom projektutförandet för att uppnå dina mål med varje fas och från varje leverantörspartner. Det finns variationer, men våra grundläggande modeller för leveransansvarig kontaktperson är: 

Construction-Management-at-Risk (ledningskontrakt)

I den här modellen anlitas CBRE för att leda processen och hantera kontrakt för leverantörskedjan för arbetet, enligt villkor som överenskommits med dig. 

Allmän entreprenör (huvudleverantörskontrakt)

I den här modellen avtalar CBRE direkt med dig att utföra arbetet och leverantörskedjan för att slutföra det. Detta innefattar också att ta hela ansvaret och risken för hälsa och säkerhet. Det finns fler alternativ och variationer tillgängliga baserade på projektets omfång och preferenser, inklusive om projektet är en design-byggnation där CBRE bär ansvaret för design och byggnation.

Kontakter