Behov

Projektledning

adobestock_173775992

Effektiva processer, kostnadsreduktion och kundnöjdhet är  vår främsta prioritet vid slutförandet av ditt nya kontor. 

Kontakt

Annelie Ejenstam

Proj Mgmt Consult

Foto av annelie-ejenstam

En bra start på din nya arbetsplats

Flytten till ditt nya kontor måste förberedas i detalj och löpa så smidigt som möjligt för att dina medarbetare ska få en effektiv flytt. Med en checklista, ett schema för omlokalisering och instruktioner, säkerställer vi en smidig övergång till din nya arbetsplats och håller dina medarbetare uppdaterade under hela processen.

Hög nivå av kontroll och kvalitativa råd

Vår rådgivning garanterar att ditt projekt slutförs med oberoende inköp till konkurrenskraftiga priser samt inom avtalad tid och budget. Våra effektiva och certifierade processer (ISO 14001, ISO 9001) och professionella inköpsavdelning ger dig en fullständig översikt över alla utgifter. Vi kommer att involvera dig i alla aspekter av ditt projekt och hjälpa dig att fatta välgrundade beslut.

Effektiv och smidig projektledning

Med mer än 20 års erfarenhet av projektledning, förstår vi vikten av ett välstrukturerat schema, transparent övervakning, överlämningsprotokoll och säkerhet på plats. Våra kvalificerade platsansvariga säkerställer en tydlig och välstrukturerad projektstruktur, en anpassad projektplan och budget- och lägesrapporter. Informationen är tillgänglig online och kan ses i realtid genom vårt Online Project Management System. Specifika servicenivåavtal (SLA) övervakar den avsedda kvaliteten och ser till att oförutsedda risker undviks. Standardiserade checklistor utvecklas till skräddarsydda manuskript och flyttinstruktioner, speciellt utformade för din organisation.

Relaterade tjänster

Din arbetsplats

Förädla ditt resultat

Varje dimension av ditt projekt är en möjlighet. Använd vår data och expertis som ett stöd för utveckling av din arbetsplats. 

Läs mer

Kontakta oss