Ansvarsfullt företagande

Miljö

Ett hållbart, miljöfokuserat tillvägagångssätt som erkänner ansvaret och möjligheten att påverka hur fastigheter byggs, anskaffas, förvaltas, används och säljs.

cr-planet-hero-972x1296

Översikt

Som världens största förvaltare av kommersiella fastigheter vidtar vi proaktiva åtgärder för att göra våra fastigheter mer miljövänliga. Vi har antagit ett vetenskapsbaserat mål för att minska utsläppen av växthusgaser (GHG) för att avsevärt minska de utsläpp som genereras genom vår verksamhet och av de fastigheter vi förvaltar.

Hållbarhetsåtagande och policy

Vi är engagerade i att förstå miljöpåverkan från vår affärsverksamhet och aktivt söka sätt att mäta och mildra dessa effekter. Läs CBREs engagemang för miljömässig hållbarhet som beskriver vårt ledningssystem för att vägleda hållbarhet och miljöpraxis och program.

Vår policy för miljömässig hållbarhet beskriver vår ambition att minska vår miljöpåverkan och driva hållbara fastighetspraxis.
energy-management-breaker-1664x936

Miljö & hållbarhet

Vårt holistiska tillvägagångssätt minskar affärsrisken och den totala ägandekostnaden samtidigt som vi minskar koldioxidutsläppen.

Kontakta oss