Användare och tillverkning

Använd dina fastigheter som en tillgång för att förbättra verksamhetens resultat. Vårt analysteam är specialiserad inom rådgivning till globala tillverknings- och konsumentvaruföretag.

$name

Från kontor och distributionslager till raffinaderier och verkstadsgolv, våra team för konsument- och tillverkningssektorer är specialiserade på att integrera tjänsteleveranser över funktioner i nationell, regional och global skala.

Industri- och tillverkningsföretag representerar en mångsidig blandning  som spänner över fordon, kemikalier, mat och dryck, konsumentvaror och flyg- och försvarsindustrin, bland många andra. De måste fatta strategiska beslut i ett dynamiskt landskap som domineras av stigande produktionskostnader, ökande arbetskraftskostnader och stora kompetensgap. Automatiserad teknik och innovativa processförbättringar förändrar den byggda miljön och frigör möjligheter över affärsområden och fastighetsspektrum.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan samarbeta.

Relaterade tjänster

Kontakter