Insikter och forskning

Prognoser och analyser

Vi delar med oss av värdefulla insikter om fastighetsmarknaden till våra kunder för att möjliggöra för dem att ta välgrundade beslut. Vi baserar vår rådgivning på våra undersökningar, rapporter och analyser, både från globala och vår lokala marknad.

$name

Få tillgång till CBRE:s globala prognosplattform ERIX

ERIX

Är du redan prenumerant?

Logga in på ERIX

Data som stöder din strategi

CBREs analysteam är en integrerad grupp av framstående analytiker som förser investerare och innehavare från hela världen med fastighetsmarknadsanalys, ekonometriska prognoser och strategier för privat och offentlig sektor. 
Vi undersöker och analyserar trender inom våra kunders branscher och ger dem skarpa insikter om konsekvenserna för deras egendom. Vår analysdata är omfattande, tillförlitliga och alltid aktuella. 

ERIX

ERIX är CBRE Researchs egenutvecklade globala program som registrerar aggregerade, jämförbara fastighetsmarknadsdata i mer än 200 städer globalt och uppdateras varje kvartal. Verktyget gör det möjligt att snabbt och effektivt samla lokala data från flera marknader till en enda global databas. Lokala valutor och måttenheter från hela världen konverteras systematiskt till globala standardmått för att möjliggöra internationella jämförelser och analyser. Samtidigt sammanförs lokal kunskap, expertis och data till konsekvent och tillgänglig information om fastighetsmarknaden.

På plattformen finns följande för Sverige:
• Tidsserier för hyror, yielder, vakanser, take-up, stock, pipeline etc (uppdateras på kvartalsbasis)
• Snapshot-rapporter (Investment, Office, Retail, Multifamily & I&L)
• Prognoser för makroekonomi, hyror & yielder

Econometric Forecasting

Vi kombinerar noggranna metoder för modeller och prognoser med våra analytikers lokala expertis. Detta gör att vi kan erbjuda en oöverträffad analysplattform som ger vägledande råd, insiktsfulla beslut och ger bättre resultat för våra kunder. CBREs ekonometriska rådgivares flaggskepp ”Outlook product” tillhandahåller en enhetlig metod för att förutsäga avgörande marknadsvariabler på delmarknadsnivå för fundamentala delar av både kapital- och utrymmesmarknaderna. 

Uppmuntrar framåttänkande idéer

CBREs ekonomer och dataspecialister arbetar med egenutvecklade analysverktyg som översätter kommersiella fastighetsiakttagelser till handlingsbara insikter. Vårt nätverk ger våra kunder konkurrenskraftiga analyser och lokal marknadskunskap. Vår globala informationsportal samlar CBREs globala analyskunskap i en plattform för att ge dig snabb tillgång till våra senaste insikter, för alla geografiska områden och branscher. Ta chansen att få tillgång till ERIX för att fatta ännu bättre investeringsbeslut du också!

ERIX 2023

Ta del av de senaste insikterna i broschyren.

erix-brochure-23

Kontakta oss

  • Annika Edstrom

    Head of Research

    Foto av Annika Edstrom

Sveriges Fastighetsblogg

De senaste insikterna om den svenska fastighetsmarknaden