Kultur och historia

Vi tror att varaktig framgång endast kan byggas på en grund av ansvarsfulla affärsmetoder, och att alla får en fördel genom att ta till sig värderingarna RISE (Respekt, Integritet, Service och Excellence).

Våra RISE-värderingar

 • Respekt

  Vi agerar med hänsyn till andras idéer och delar information öppet för att skapa förtroende och uppmuntra samarbete.

 • Integritet

  Ingen individ, affär eller kund är större än vårt engagemang för vårt företag och vad vi står för.

 • Service

  Vi tar oss an våra kunders utmaningar med entusiasm och flit, bygger långsiktiga relationer genom att koppla ihop rätt människor, kapital och möjligheter.

 • Excellens

  Vi fokuserar obevekligt på att skapa vinnande resultat för våra kunder, anställda och aktieägare.