Rapportering av problem

Vi är mycket stolta över CBRE:s rykte om att upprätthålla de högsta etiska och professionella standarderna. De är en viktig anledning till vårt företags framgång - som beror på att vi lever upp till de värderingar som beskrivs i våra Standards of Business Conduct

CBRE välkomnar rapporter om potentiellt missbruk från anställda och externa intressenter och kommer att utreda och vidta lämpliga åtgärder i enlighet med gällande lagar. CBRE har en nolltoleranspolicy för repressalier som omfattar alla problem som tas upp i god tro, även om dessa problem visar sig vara felaktiga eller ogrundade. 

CBRE respekterar och följer EU:s direktiv om skydd av visselblåsare och alla tillämpliga lokala lagar ("lagstiftning om visselblåsning"). Om du vill veta mer om ditt skydd mot repressalier och omfattningen av överträdelser enligt Whistleblowing-lagstiftningen, klicka här.

Använd endast nedanstående rapporteringskanal(er) för att rapportera potentiella missförhållanden som omfattas av visselblåsarlagstiftningen eller som bryter mot vår uppförandekod. Om du har ett klagomål gällande CBRE:s tjänster, vänligen kontakta direkt den direktör eller det team som ansvarar för din instruktion. 

Rapporteringskanaler

Det finns två rapporteringskanaler för att ta upp problem. Vi kommer att lyssna och reagera på lämpligt sätt, oavsett vilken kanal du väljer.

  1. Gör en anmälan online eller per telefon (anonymt om det är tillåtet enligt lokal lagstiftning) via CBRE Ethics HelpLine, som drivs av ett oberoende företag och är tillgänglig dygnet runt i alla länder där vi bedriver verksamhet. Anmälningar om allvarliga missförhållanden som tas upp via CBRE Ethics HelpLine tas emot och hanteras av kvalificerade och erfarna utredare inom CBRE:s Trust Function.
  2. Gör en anmälan online eller begär en återkoppling eller ett personligt möte via CBRE EU Whistleblowing Line, som drivs av en extern tjänsteleverantör för specifika EU-länder. Alla rapporter hanteras och utreds lokalt.

Externa kanaler

CBRE uppmuntrar till att rapportera alla ärenden internt via CBRE Ethics HelpLine eller CBRE EU Whistleblowing Line. Alla rapporter hanteras med största allvar och snabbhet. Om du vill kan du dock rapportera problem till relevanta myndigheter inom din jurisdiktion enligt gällande lagar. Den aktuella informationen finns tillgänglig online