CBRE Group, Inc. är världens största kommersiella fastighetskonsultbolag med mer än 100 000 anställda och cirka 480 kontor globalt (exklusive filialer). CBRE har varit med på Fortune 500-listan sedan 2008 och rankades 2020 som nummer 128. Företagets aktier handlas på New York-börsen under namnet ”CBRE”. 

CBRE erbjuder en rad integrerade tjänster som inkluderar rådgivning vid transaktioner, uthyrning, projektledning, fastighetsförvaltning, fastighetsvärdering, hyresgästrådgivning, fastighetsutveckling och analys.

Arbeta hos oss

Vi letar alltid efter framstående personer som vill bli en del av vår dynamiska och snabbrörliga organisation.

Samhällsansvar

På CBRE åtar vi oss att leva upp till vår roll som ansvarstagande företag. Detta gör vi genom att stödja och bidra till de samhällen där våra anställda bor och arbetar, såväl som de samhällen där behoven är som störst.

Företagsinformation

CBRE har bredare och djupare kompetens än något annat företag, och är den världsledande organisationen för heltäckande fastighetstjänster och investeringar.

Corporate Responsibility

Med hållbarhet avser vi miljömässig och social hållbarhet (Corporate Responsibility, ”CSR”).

Investor Relations

CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE) is the world’s leading commercial real estate services and investment company. CBRE serves real estate investors and occupiers in more than 100 countries around the world.

Pressrum och nyheter

Alltid de senaste fastighetsnyheterna.

Vår historia

Läs om hur CBRE utvecklades till världens största företag för fastighetstjänster.

Våra Policies

Vår strikta governance struktur garanterar att vi arbetar med högsta integritet gentemot våra kunder, aktieägare och medarbetare. 

Företagskultur

Våra medarbetares resa börjar med våra RISE-värderingar: respekt, integritet, service och excellens. Det är kärnan i vår affärsverksamhet och utgör den grund som garanterar att CBRE är en attraktiv arbetsplats.