Med Corporate Responsibility, ”CSR” avser vi miljömässig och social hållbarhet. 

På CBRE tar vi den påverkan vi har på våra kunder, leverantörer, anställda, omgivande samhälle och övriga intressenter på allvar. Det är vårt mål att bli lika uppskattade för hur vi gör affärer som vi är för kvaliteten på de fastighetstjänster vi tillhandahåller. Vi jobbar med ansvarsfulla och hållbara affärsmetoder. 

 

Hållbarhetsredovisning 

 

Building Connections - 2016 Corporate Responsibility Report
Du kan läsa vår Hållbarhetsredovisning – Corporate Responsibility Report här. Vi har satt upp konkreta mätbara mål för vårt hållbarhetsarbete som vi följer upp årligen för att se utvecklingen och framstegen över tid.


Vår hållbarhetsredovisning, “Building Connections” från 2016, har upprättats i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI) standards på Corenivå och innefattar bland annat företagets framsteg i implementeringen av de tio principerna i FN:s Global Compact.

CBRE har hållbarhetsredovisat sedan 2007. 

Arkiverade rapporter hittar du här.

download report 

Vi tar ansvar

 

CBRE arbetar kontinuerligt med att utveckla våra ansvarsfulla affärsmetoder. Läs mer om våra fokusområden nedan.

Etik och Compliance

Vi strävar ständigt efter att höja branschens nivå för etik och Compliance. Att skapa framtidens företag börjar med en sund etisk grund. Till vår helpline kan alla medarbetare och andra intressenter rikta frågor och anmäla misstankar om överträdelser, anonymt och konfidentiellt.

Arbetsplats och kultur

Våra medarbetares resa börjar med våra RISE-värderingar: Respekt, Integritet, Service och Excellens. Det är kärnan i vår affärsverksamhet och utgör den grund som garanterar att CBRE är en attraktiv arbetsplats. Genom att skapa en miljö där varje enskild individ värderas utifrån sina egenskaper, uppskattas för sina insatser och ges chansen att växa, öppnar vi upp för nya perspektiv och möjligheter i verksamheten.

Upphandling

Vi strävar efter att använda vår globala värdekedja, som har ett värde av många miljarder dollar, för att främja hållbara affärsmetoder. Läs mer i vår uppförandekod.

Välgörenhet

På CBRE åtar vi oss att leva upp till vår roll som ansvarstagande företag. Detta gör vi genom att stödja och bidra till de samhällen där våra anställda bor och arbetar, såväl som de samhällen där behoven är som störst. För närvarande driver vi ett projekt tillsammans med Plan international där vi ger stöd till flickor i utsatta områden i Nairobi, med syfte att skapa en tryggare vardag.

Corporate Responsibility

I egenskap av världens största fastighetsrådgivare har vi både ansvar för och möjlighet att begränsa miljöpåverkan genom att påverka hur byggnader uppförs, anskaffas, förvaltas, används och säljs. CBRE:s mål är att minska vår egen klimatpåverkan globalt med 30% till 2025, jämfört med 2015 års nivå. Vi hade redan 2016 minskat klimatpåverkan med 12,5%. För mer information klicka nedan:

Uppförandekod

Policy för männskliga rättigheter

Läs mer i vår uppförandekod.

Antikorruptionspolicy

Läs mer om vårt globala miljöprogram